Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Atelier Gewoon Doen

Personen

 • De workshops en feestjes vinden doorgang bij een minimaal aantal van 6 personen. Als er te weinig animo voor een workshop blijkt te zijn en minder dan 6 mensen zich aanmelden, dan wordt er in overleg gekeken naar een andere datum.
 • Grotere groepen kunnen in overleg. Eventueel kan een workshop of feestje ook op locatie gegeven worden. Er worden dan wel reiskosten van € 0,28 per kilometer in rekening gebracht.
 • Inschrijven kan via de mail of telefonisch. U ontvangt altijd een bevestiging van uw inschrijving via de mail. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Het is mogelijk om zelf een datum te reserveren voor een familie-of vrijgezellenfeestje of bedrijfsbijeenkomst. Dit wel graag in overleg.

Betaling

 • Voor inkoop van materialen en ingredienten maakt u, veertien dagen voor de afgesproken workshop of feestje, de helft van het te betalen bedrag over op rekening: NL46 TRIO 0197 9552 58 te name van Atelier Gewoon Doen Amersfoort. U krijgt van te voren een e-mail ter bevestiging van de afspraak en het te betalen bedrag. De rest betaalt u op de dag van het feestje, bijeenkomst of workshop.
 • Mocht uw betaling te laat binnen zijn, dan kan de door uw gereserveerde tijd en plaats komen te vervallen. Vooraf zal hier eerst met u over worden gecommuniceerd.

Annulering

 • Deze graag via de mail en minimaal een week voor de geplande workshop of het feestje. Dan wordt uw geld terugbetaald.
 • Bij annulering binnen 5 werkdagen voor de afgesproken datum van de workshop of het feestje, vervalt het recht op teruggave van het vooraf betaalde bedrag (de 50%).
 • Mocht u of iemand uit de groep verhinderd zijn, dan kunt u ook een plaatsvervanger laten komen.
 • Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald, dan wordt er overlegd over een andere datum. Mocht dit niet lukken, dan wordt uw geld terugbetaald.
 • Mocht Atelier Gewoon Doen vanwege persoonlijke redenen de workshop niet door kunnen laten gaan, dan overleggen we eerst over een andere datum. Mocht dit niet lukken dan krijgt u uw geld terug.

Bestelling taarten, cupcakes  of catering op locatie

 • Bestelling liefst telefonisch en 14 dagen van te voren.
 • U ontvangt dan een bevestiging per mail; daarin worden de gemaakte afspraken en het te betalen bedrag gemeld.
 • Betaling van het  totale afgeproken bedrag, 14 dagen vooraf aan de afgesproken leverdatum. Of anders in goed overleg.
 • Bij bezorgen op locatie worden reiskosten van € 0,28 per kilometer in rekening gebracht.
 • Bij annulering minimaal een week voor de geplande levering krijgt u uw geld terug.
 • Bij annulering binnen 5 tot 2 werkdagen voor de afgespreken leverdatum dan krijgt u de helft van het reeds betaalde bedrag retour.
 • Annuleert u 2  dagen van de voren of korter, dan vervalt het recht op teruggave van de aanbetaling.
 • Voor geleend serviesgoed kan een borg worden afgesproken.

Reacties zijn gesloten.